Informasjon om nedlasting av nye versjoner

For å kunne laste ned nye versjoner må følgende forutsetninger være oppfylt:

Prosedyre:

Klikk på filnavnet (??exe.exe) for det programmet du vil laste ned. Fyll ut opplysningene (epost, navn, adresse) på bildet som vises.

Trykk på knappen [Last ned]

Nedlastingen starter. Dersom du får opp et vindu med valg mellom å åpne filen eller lagre den på disk, velger du å lagre den.

Lagre filen i samme katalog som den eksisterende programversjon ligger. Alternativt kan filen lagres på en diskett dersom programmet skal installeres på flere maskiner.

Når den/de nye versjonene er lagret på disken din, kan du avslutte tilkoblingen til internett.

De nye filene kan nå installeres på en av følgende måter:


A. Vanlig installasjon

Start den nedlastede filen ved å dobbeltklikke på den fra utforskeren. Trykk [OK] på det første bildet som vises. Kontroller at det er riktig versjon.
På bildet som vises må du kontrollere og eventuelt angi riktig mappe for installasjon av filene.

Trykk deretter på [Unzip].

Du må så angi passord for å installere den nye versjonen.
Husk at alle passord skal skrives med små bokstaver!

Når den nye versjonen installeres på et nettverk med flere brukere, må alle brukerne først avslutte alle NPU-programmer.

B. Med WinZip

Finn den nedlastede filen med Windows Utforsker. Dobbeltklikk på den. Velg at du skal pakke ut filen (Extract), og angi hvilken katalog den skal pakkes ut til. For å få pakket ut filene, må du angi et passord. Dette passordet skal du ha fått oppgitt fra Notodden Programutvikling AS før nedlastingen startet. Pass på å skrive passordet med små bokstaver.

C. Med PKUNZIP

Gå ut i MS-DOS Ledetekst (Trykk START-knappen, Programmer, MS-DOS ledetekst).
Gå til katalogen der den gamle versjonen ligger (Eks: Velg først disk: N:, så katalog: CD \NPU. Skriv så følgende:

PKUNZIP -spassord xxexe

der "passord" er passordet du har fått oppgitt (legg merke til at "-s" er en kommando, og ikke med i passordet.
"xxexe" erstattes av navnet på filen du har lastet ned.

Dersom zip-filen er lagret på en diskett, må du skrive:

PKUNZIP -spassord a:xxexe

Når filene pakkes ut får du beskjed om at de allerede finnes. Svar bekreftende på at de skal overskrives. Når alle filene er pakket ut, må BAT-filen OPPIND.BAT startes, enten ved å dobbeltklikke på den under Windows Utforsker, eller (helst) ved å skrive OPPIND når du er i MS-DOS.


Lykke til!