NPU Driftsmiddelprogram (NDM)

For å få tilgang til å laste ned siste versjon av NPU Driftsmiddelprogram, må du fylle ut feltene nedenfor. Opplysningene brukes bare for at vi skal kunne få en bekreftelse på at siste versjon er lastet ned.

Etter at opplysningene er fylt ut, trykker du på knappen nedenfor som fører deg til en ny side for nedlasting.

Prosedyre for installasjon:

Fyll ut opplysningene nedenfor, og trykk på knappen "Last ned"
I dialogboksen som deretter vises, velges det å lagre filen NDMEXE.EXE på disk. Lagre filen i samme katalog som programmet (dvs filen NDM.EXE) er installert tidligere.

Når filen er lagret, startes filen NDMEXE.EXE fra Windows Utforsker.

Trykk "OK" på% fø%rste bilde som vises, deretter på "Unzip".

Installasjonsprogrammet ber deretter om et passord. Skriv inn oppgitt passord (med små bokstaver) og trykk "OK". Ny versjon blir da installert.

Angi din epost-adresse:

Navn:

Firma:
Tilbake til programoversikt